FSD1203 Kaupunkipalvelututkimus 1993

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Paasikallio, Martti (Efektia)
  • Miettinen, Heikki (Efektia)
  • Varhe, Seppo (Efektia)

Keywords

arkielämä, asuminen, julkiset menot, julkiset palvelut, kaupungit, koulunkäynti, kulttuuripalvelut, kunnallistalous, kunnat, lastenhoito, liikuntapalvelut, osallistuminen, terveydenhoito, vaikuttaminen, vanhustenhuolto

Abstract

Kaupunkipalvelututkimus 1993 kartoitti kuntien asukkaiden mielipiteitä kaupungin hallinnon ja palvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Vastaajilta kysyttiin asuinalueesta ja asumisesta, lasten päivähoidon järjestämisestä, neuvolapalveluista, ala- ja yläasteesta, terveyspalveluista, vanhusten hoidosta, kulttuuri- ja liikuntapalveluista, vaikutusmahdollisuuksista kaupungin asioihin sekä kunnan tiedottamisesta. Tämän jälkeen vastaajille esitettiin kunnan talouteen liittyviä kysymyksiä. Heiltä tiedusteltiin esimerkiksi mistä kunnan palveluista he olisivat valmiita tinkimään. Lopuksi kysyttiin kuntalaisten arkielämästä sekä mahdollisista muuttoaikeista. Taustakysymyksinä olivat ikä, sukupuoli, elämäntilanne, koulutus, lasten lukumäärä, ammattiasema, työpaikan sijainti ja kulkuväline, jota käyttää työmatkoilla.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.