FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Miettinen, Heikki (Efektia)
  • Varhe, Seppo (Efektia)

Keywords

Internet, arkielämä, asuminen, julkiset palvelut, kaupungit, koulunkäynti, kulttuuripalvelut, kunnat, lastenhoito, liikuntapalvelut, maahanmuuttajat, terveydenhoito, tiedotus, turvallisuus

Abstract

Kaupunkipalvelututkimus 2001 kartoitti kuntien asukkaiden mielipiteitä mm. kuntapalveluista ja kunnan hallinnosta. Vastaajilta kysyttiin asuinalueesta ja asumisesta, lasten päivähoidon järjestämisestä, neuvolapalveluista, peruskoulusta ja lukiosta, terveyspalveluista, maahanmuuttajien määrästä, kulttuuri- ja liikuntapalveluista, Internet-palveluista, puhelinpalveluista, tiedottamisesta, erilaisten palvelujen rahoittamisesta sekä mahdollisista vaikeuksista, joita vastaaja itse tai joku hänen perheenjäsenistään on kohdannut arkielämässä. Lopuksi tiedusteltiin vastaajien mahdollisia muuttoaikeita sekä selvitettiin turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksia asuinkunnassa. Taustakysymyksinä olivat esimerkiksi ikä, sukupuoli, elämäntilanne, koulutus, lasten lukumäärä, ammattiasema, omistaako auton, mitä kulkuvälinettä käyttää työmatkoihinsa ja työmatkan pituus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.