FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Miettinen, Heikki (Efektia)
  • Varhe, Seppo (Efektia)

Asiasanat

Internet, arki, asuminen, julkiset palvelut, kaupungit, koulunkäynti, kulttuuripalvelut, kunnat, lastenhoito, liikuntapalvelut, maahanmuuttajat, terveydenhoito, tiedotus, turvallisuus

Sisällön kuvaus

Kaupunkipalvelututkimus 2001 kartoitti kuntien asukkaiden mielipiteitä mm. kuntapalveluista ja kunnan hallinnosta. Vastaajilta kysyttiin asuinalueesta ja asumisesta, lasten päivähoidon järjestämisestä, neuvolapalveluista, peruskoulusta ja lukiosta, terveyspalveluista, maahanmuuttajien määrästä, kulttuuri- ja liikuntapalveluista, Internet-palveluista, puhelinpalveluista, tiedottamisesta, erilaisten palvelujen rahoittamisesta sekä mahdollisista vaikeuksista, joita vastaaja itse tai joku hänen perheenjäsenistään on kohdannut arkielämässä. Lopuksi tiedusteltiin vastaajien mahdollisia muuttoaikeita sekä selvitettiin turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksia asuinkunnassa. Taustakysymyksinä olivat esimerkiksi ikä, sukupuoli, elämäntilanne, koulutus, lasten lukumäärä, ammattiasema, omistaako auton, mitä kulkuvälinettä käyttää työmatkoihinsa ja työmatkan pituus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.