FSD1214 Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta 1997

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kivivuori, Janne (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula))

Keywords

asenteet, henkinen väkivalta, häirintä, nuorisorikollisuus, opettajat, oppilaat, sukupuolinen häirintä, väkivalta

Abstract

Erilaisin väitelausein kartoitettiin vastaajien asenteita nuorten lainvastaisiin tekoihin. Heiltä tiedusteltiin myös, mitkä tekijät aiheuttavat ja lisäävät nuorison lainvastaista käyttämistä. Vastaajat arvioivat peruskoulutukselle asetettujen eri tavoitteiden nykyistä toteutumista sekä tavoiteltavaa toteutumista laittamalla ne tärkeysjärjestykseen. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, kuinka huolestuttavina he pitävät eri tekijöitä, sosiaalisesta pelosta hasiksen polttamiseen, 15-vuotiaan nuoren tulevaisuuden kannalta.

Vastaajilta tiedusteltiin, onko heihin kohdistunut opetustyössään tai työnsä vuoksi oppilaiden taholta loukkaavaa käytöstä, seksuaalista häirintää, fyysisen väkivallan uhkaa, fyysistä väkivaltaa tai muuta häirintää. Jos henkistä tai fyysistä väkivaltaa oli esiintynyt tiedusteltiin väkivallan tiheyttä lukuvuoden 1996 - 97 aikana, tekijän sukupuolta, ikää ja luokkatasoa, tapahtuma-aikaa sekä tekijälle tulleita seuraamuksia. Fyysisen väkivallan uhkaa ja fyysistä väkivaltaa kokeneilta kysyttiin lisäksi, uhkasiko tai käyttikö oppilas asetta sekä heijastiko teko oppilaan mielenterveysongelmia.

Taustatietoina olivat vastaajien sukupuoli, ikä, opetusvuodet, opetettava luokka, matka kodista kouluun sekä koulun sijaintilääni ja paikkakunnan tyyppi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.