FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: kuntien valtuutetut

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suominen, Petteri (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)

Keywords

alueellistuminen, järjestöt, kansalaiset, kunnanvaltuutetut, kunnat, palokunnat, pelastustoimi, poliittisuus, sopimukset, taloudellisuus, vaikuttavuus, vapaaehtoisuus, yhteiskunta, yhteistyö

Abstract

Aineisto on osa vapaaehtoispalokuntien yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkittävyyttä tarkastelevaa tutkimusta, jonka kohteina ovat puolivakinaiset sekä kunnan kanssa sopimuksen tehneet vapaa- ja tehdaspalokunnat eli sopimuspalokunnat. Kunnanvaltuutetuilta tiedusteltiin, mitä puoluetta tai ryhmittymää he edustavat, kuuluvatko he palo- ja pelastustoimen asioita käsittelevään lautakuntaan ja ovatko he osallistuneet vapaaehtoiseen palokuntatoimintaan. Lisäksi kartoitettiin paikkakunnalla toimivia erilaisia palokuntia (vakituinen, erilaiset sopimuspalokunnat) ja niiden välistä yhteistyötä.

Sopimuspalokuntien yhteiskunnallista merkittävyyttä selvitettiin tiedustelemalla, kuinka merkittävinä vastaajat pitävät sopimuspalokuntia pelastustoimen sekä kunnan ja sen talouden kannalta. Valtuutetut pohtivat lisäksi, kuinka merkittävinä kuntalaiset pitävät sopimuspalokuntia. Vastaajat arvioivat väittämiä muun muassa sopimuspalokuntien poliittisesta sitoutumattomuudesta, yhteiskunnallisesta vastuuntunnosta, tunnettuudesta ja julkisuuskuvasta.

Valtuutettujen piti pohtia eri tahojen (muun muassa poliisi, terveydenhoito- ja sosiaaliviranomaiset) sopivuutta sopimuspalokuntien toiminnallisiksi yhteistyökumppaneiksi. Pelastustoimen alueuudistukseen liittyen kunnanvaltuutetut pohtivat avovastauksissaan sopimuspalokuntien tulevaisuuden tehtäviä sekä alueellisen pelastustoimen suurimpia hyötyjä ja haittoja. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, siviilisääty, lasten lukumäärä, ammatillinen koulutus ja sosiaaliryhmä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.