FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: kuntien valtuutetut

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suominen, Petteri (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)

Asiasanat

alueellistuminen, järjestöt, kansalaiset, kunnanvaltuutetut, kunnat, palokunnat, pelastustoimi, poliittisuus, sopimukset, taloudellisuus, vaikuttavuus, vapaaehtoisuus, yhteiskunta, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa vapaaehtoispalokuntien yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkittävyyttä tarkastelevaa tutkimusta, jonka kohteina ovat puolivakinaiset sekä kunnan kanssa sopimuksen tehneet vapaa- ja tehdaspalokunnat eli sopimuspalokunnat. Kunnanvaltuutetuilta tiedusteltiin, mitä puoluetta tai ryhmittymää he edustavat, kuuluvatko he palo- ja pelastustoimen asioita käsittelevään lautakuntaan ja ovatko he osallistuneet vapaaehtoiseen palokuntatoimintaan. Lisäksi kartoitettiin paikkakunnalla toimivia erilaisia palokuntia (vakituinen, erilaiset sopimuspalokunnat) ja niiden välistä yhteistyötä.

Sopimuspalokuntien yhteiskunnallista merkittävyyttä selvitettiin tiedustelemalla, kuinka merkittävinä vastaajat pitävät sopimuspalokuntia pelastustoimen sekä kunnan ja sen talouden kannalta. Valtuutetut pohtivat lisäksi, kuinka merkittävinä kuntalaiset pitävät sopimuspalokuntia. Vastaajat arvioivat väittämiä muun muassa sopimuspalokuntien poliittisesta sitoutumattomuudesta, yhteiskunnallisesta vastuuntunnosta, tunnettuudesta ja julkisuuskuvasta.

Valtuutettujen piti pohtia eri tahojen (muun muassa poliisi, terveydenhoito- ja sosiaaliviranomaiset) sopivuutta sopimuspalokuntien toiminnallisiksi yhteistyökumppaneiksi. Pelastustoimen alueuudistukseen liittyen kunnanvaltuutetut pohtivat avovastauksissaan sopimuspalokuntien tulevaisuuden tehtäviä sekä alueellisen pelastustoimen suurimpia hyötyjä ja haittoja. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, siviilisääty, lasten lukumäärä, ammatillinen koulutus ja sosiaaliryhmä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.