FSD1270 Lennonjohtajien ammatti-identiteetti 1996

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Palukka, Hannele (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)

Keywords

Ilmailulaitos, Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry, ammatillinen koulutus, ammatti-identiteetti, ammattietiikka, ansiotaso, ilmailu, ilmailuhallinto, lakot, lennonjohtajat, lennonjohto, lento-onnettomuudet, lentoliikenne, palkat, palkkaus, työelämä, työmoraali, työmotivaatio, työn organisointi, työn sisältö, työnjako, työorientaatio, työriidat, työtaistelut, työtyytyväisyys

Abstract

Aineisto koostuu lennonjohtajien ryhmähaastatteluista, joissa on kysytty käsityksiä heidän työstään, työyhteisöstään, suhteestaan työnantajaan ja ammattiliittoonsa. Aineisto sisältää 15 lennonjohtajien vapaamuotoista ryhmähaastattelua, kaksi yksilöhaastattelua ja Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n kolmen hallituksen jäsenen ryhmähaastattelun.

Aineistossa lennonjohtajat keskustelevat ammattiin päätymisestään, työmotivaatiostaan ja lennonjohtotyön keskeisistä piirteistä. Esille nousevat lennonjohtajien palkkaukseen liittyvät yleiset käsitykset ja lennonjohtajien omat näkemykset palkkauksestaan. Tärkeässä osassa ovat myös työn kuormittavuus, ns. 'läheltä piti' -tilanteet ja lennonjohtajien suhde lähityönjohtoon sekä Ilmailulaitokseen työnantajana.

Kussakin haastattelussa on tutkijan lisäksi ollut aina kolme operatiivista lennonjohtajaa (yhdessä haastattelussa poikkeuksellisesti neljä lennonjohtajaa).

Haastattelujen sisältöön on olennaisesti vaikuttanut aineistonkeruun ajankohta: muutamaa kuukautta aiemmin, helmikuussa 1996, olivat lennonjohtajien ammattijärjestön ja Ilmailulaitoksen väliset erimielisyydet purkautuneet työtaistelu-uhaksi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.