FSD1288 Seksuaali-identiteetit 2001

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Keywords

biseksuaalisuus, erotiikka, heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, lesbous, rakkaussuhde, seksuaalinen identiteetti, seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaalisuus, seksuaalivähemmistöt, sukupuolielämä, sukupuolivietti, sukupuolivähemmistöt

Abstract

Aineisto on muodostettu Helsingin Sanomien Nyt-liitteen lukijoille suunnatun homoseksuaalisuuskyselyn avokysymyksistä, joissa pohditaan tai sivutaan seksuaalista identiteettiä. Kysymyksissä vastaajia on pyydetty kuvailemaan oman seksuaalisen suuntautumisensa kehitystä ja sitä, ovatko he yrittäneet muuttaa seksuaalista suuntautumistaan. Heitä on pyydetty pohtimaan omia ajatuksiaan tilanteessa, jossa oma lapsi ilmoittaisi olevansa homoseksuaali. Lisäksi heiltä on kysytty lähipiirin suhtautumisesta vastaajan seksuaaliseen suuntautumiseen ja sitä, ovatko vastaajat kohdanneet ympäristön taholta painostusta seksuaalisesta suuntautumisestaan. Lopuksi on kysytty, mistä tunnistaa homon/lesbon ja pyydetty kuvailemaan vapaasti omaa seksuaali-identiteettiä.

Vastaajia on yhteensä 1761. Kustakin vastaajasta ovat taustatietoina sukupuoli, ikä, siviilisääty ja seksuaali-identiteetti (biseksuaali/hetero/homo/lesbo/en osaa sanoa/muu, mikä).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.