FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Keywords

ahdistus, apatia, depressio, henkinen pahoinvointi, jaksaminen, masennus, mielenterveys, mielenterveyshäiriöt, psyykkinen kuormittavuus, stressi, tunne-elämä, tunteet, työn kuormittavuus, uupumus, väsymys

Abstract

Helsingin Sanomien vuonna 2002 tekemän masennuskyselyn avokysymyksien vastauksista muodostettu aineisto. Aineiston kysymykset ja kirjoituskehoitukset ovat seuraavat:

Miten masennuksesi tuli ilmi? Mitkä arvelet olevan masennuksesi syyt? Olisiko masennuksesi voinut estää jotenkin? Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut? Mitä lääkkeitä olet saanut masennukseen? Millaisia kokemuksia sinulla on masennuslääkkeistä? Oletko ollut masennuksen takia sairauslomalla? Uskotko tai uskoitko parantuvasi masennuksesta? Kuvaile ratkaisevaa käännettä parempaan. Mikä on ollut konkreettinen apu selviämisessä? Mitä odotat tulevaisuudelta? Onko sairaus muuttanut sinua jotenkin? Jos mielessäsi on vielä jotain, josta haluaisit kertoa tai johon haluaisit kiinnittää huomiota, voit kertoa siitä tässä.

Vastaajia on yhteensä 993. Kustakin vastaajasta on ennen vastauksia annettu taustatiedoiksi sukupuoli, ikä, ammatti ja se, onko vastaajalla lapsia vai ei.

Aineistot FSD1256 Masennuskysely 2002, FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 ja FSD1296 Elämä masentuneena 2002 on tuotettu samasta kyselystä. Tiedot voi yhdistää havaintotunnuksen avulla.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.