FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut)
  • Juurakko, Merja (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut)

Keywords

akateeminen työvoima, jatkotutkinnot, lisensiaatit, tohtorit, tutkijakoulutus, tutkinnon suorittaneet, työhönsijoittuminen, työllistyminen, työnhaku, yliopistot

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittumista. Vastaajilta kysyttiin tämänhetkistä työllisyystilannetta ja työnantajaa. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan, kuuluvatko he tutkijakouluun sekä kuvailemaan päätyönsä luonnetta. Tämän jälkeen tiedusteltiin, vastaako vastaajan nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan suoritettua jatkotutkintoa ja onko jatkotutkinto edellytys kyseisen työtehtävän hoitoon. Perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välistä työhistoriaa kartoitettiin kysymällä eri työllisyystilanteiden kestoa, ansiotyön keskeyttämistä jatko-opintojen vuoksi, keskeytyksen rahoitusta, tutkijakouluun kuulumista sekä ulkomailla työskentelyä ja opiskelua.

Työnhakuun liittyviä asioita kartoitettiin muutamilla kysymyksillä. Vastaajat kertoivat, miten he saivat nykyisen työpaikkansa ja mitä työnhakumenetelmiä he ovat käyttäneet. Lisäksi kysyttiin, miltä toimialoilta ja työnantajasektoreilta vastaajat ovat hakeneet töitä ja ovatko he hakeneet töitä ulkomailta viimeisimmän jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen. Vastaajilta tiedusteltiin, onko jatkotutkinnosta ollut hyötyä tai haittaa työnhaussa sekä onko työnhaku ajankohtainen tällä hetkellä tai lähivuosina. Lopuksi vastaajilta kysyttiin mm. uskovatko he jatkotutkinnosta olevan hyötyä työelämässä ja miten he ovat kokeneet tulleensa vastaanotetuiksi työelämässä.

Taustamuuttujina ovat vastaajan koulutusala, tutkinnon suorittamisen aloitusaika ja sukupuoli.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.