FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut)
  • Juurakko, Merja (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut)

Asiasanat

akateeminen työvoima, jatkotutkinnot, lisensiaatit, tohtorit, tutkijakoulutus, tutkinnon suorittaneet, työhönsijoittuminen, työllistyminen, työnhaku, yliopistot

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittumista. Vastaajilta kysyttiin tämänhetkistä työllisyystilannetta ja työnantajaa. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan, kuuluvatko he tutkijakouluun sekä kuvailemaan päätyönsä luonnetta. Tämän jälkeen tiedusteltiin, vastaako vastaajan nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan suoritettua jatkotutkintoa ja onko jatkotutkinto edellytys kyseisen työtehtävän hoitoon. Perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välistä työhistoriaa kartoitettiin kysymällä eri työllisyystilanteiden kestoa, ansiotyön keskeyttämistä jatko-opintojen vuoksi, keskeytyksen rahoitusta, tutkijakouluun kuulumista sekä ulkomailla työskentelyä ja opiskelua.

Työnhakuun liittyviä asioita kartoitettiin muutamilla kysymyksillä. Vastaajat kertoivat, miten he saivat nykyisen työpaikkansa ja mitä työnhakumenetelmiä he ovat käyttäneet. Lisäksi kysyttiin, miltä toimialoilta ja työnantajasektoreilta vastaajat ovat hakeneet töitä ja ovatko he hakeneet töitä ulkomailta viimeisimmän jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen. Vastaajilta tiedusteltiin, onko jatkotutkinnosta ollut hyötyä tai haittaa työnhaussa sekä onko työnhaku ajankohtainen tällä hetkellä tai lähivuosina. Lopuksi vastaajilta kysyttiin mm. uskovatko he jatkotutkinnosta olevan hyötyä työelämässä ja miten he ovat kokeneet tulleensa vastaanotetuiksi työelämässä.

Taustamuuttujina ovat vastaajan koulutusala, tutkinnon suorittamisen aloitusaika ja sukupuoli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.