FSD2091 Kunnallisalan ilmapuntari 2002: kuntalaiset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kansanedustajat, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnat, kuntalaiset, muuttoliike, työttömyys

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä julkisista palveluista, maassamuutosta ja kuntien talouden parantamiskeinoista. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi kuinka hyväksyttävinä keinoina he pitävät kunnallisen veroäyrin korottamista, palveluiden yksityistämistä ja henkilöstön pakkolomautuksia. Lisäksi vastaajille esitettiin erilaisia kunnan hallintoa ja taloutta, kunnallisia palveluita, kuntien lukumäärää, työttömyyttä ja väestön eriarvoistumista koskevia väittämiä.

Maan sisäistä muuttoliikettä kohti etelää ja alueellisia kaupunkikasvukeskuksia tarkasteltiin useassa kysymyksessä. Vastaajat mm. arvioivat muuttoliikkeen vaikutuksia kunnan elinoloihin (esim. koulutusmahdollisuuksiin, asumisen hintaan, terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä ihmisten henkiseen mielialaan). Eduskuntavaalien läheisyyden vuoksi kartoitettiin ominaisuuksia, joita oman kansanedustajaehdokkaan halutaan edustavan. Taustamuuttujia olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, elinvaihe, asuinlääni ja talouden bruttotulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.