FSD2091 Kunnallisalan ilmapuntari 2002: kuntalaiset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

julkiset palvelut, kansanedustajat, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnat, kuntalaiset, muuttoliike, työttömyys

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä julkisista palveluista, maassamuutosta ja kuntien talouden parantamiskeinoista. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi kuinka hyväksyttävinä keinoina he pitävät kunnallisen veroäyrin korottamista, palveluiden yksityistämistä ja henkilöstön pakkolomautuksia. Lisäksi vastaajille esitettiin erilaisia kunnan hallintoa ja taloutta, kunnallisia palveluita, kuntien lukumäärää, työttömyyttä ja väestön eriarvoistumista koskevia väittämiä.

Maan sisäistä muuttoliikettä kohti etelää ja alueellisia kaupunkikasvukeskuksia tarkasteltiin useassa kysymyksessä. Vastaajat mm. arvioivat muuttoliikkeen vaikutuksia kunnan elinoloihin (esim. koulutusmahdollisuuksiin, asumisen hintaan, terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä ihmisten henkiseen mielialaan). Eduskuntavaalien läheisyyden vuoksi kartoitettiin ominaisuuksia, joita oman kansanedustajaehdokkaan halutaan edustavan. Taustamuuttujia olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, elinvaihe, asuinlääni ja talouden bruttotulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.