FSD2094 Kunnallisalan ilmapuntari 2004: valtuutetut

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kansanäänestykset, kunnallishallinto, kunnallispoliitikot, kunnanvaltuutetut, kunnat, kuntaliitokset, kuntavaalit, vaikuttaminen

Abstract

Kunnallisvaalivuoden ilmapuntarissa kartoitettiin valtuutettujen mielipiteitä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista, niiden parannuskeinoista, kunnanjohtajien päätösvallasta sekä kunnallispoliitikkojen ja puolueiden merkityksestä. Lisäksi tiedusteltiin erilaisten kunnallisten palveluiden, kuten lasten päivähoidon, vanhustenhuollon, terveyskeskuspalvelujen ja katujen kunnostuksen, riittävyyttä. Kunnallisvaaleihin liittyen valtuutetuilta kysyttiin, miten erilaiset kunnanvaltuutetun ominaisuudet kuvaavat heitä.

Suhtautumista kunnallishallintoon ja kunnallisiin palveluihin selvitettiin asenneväittämien avulla. Vastaajat mm. punnitsivat suomalaisen kuntajärjestelmän tehokkuutta, toimivuutta ja holhoavuutta, pohtivat palveluiden yksityistämistä ja arvioivat virkamiesten valtaa. Lopuksi kysyttiin, miten mahdollinen kuntaliitos vaikuttaisi esim. asuinkunnan aineelliseen elintasoon, työllisyyteen, terveydenhoito- ja sosiaalipalveluihin, kunnan velkatilanteeseen sekä yhteisöllisyyteen. Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli, puoluekanta, kunnan asukasmäärä ja maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.