FSD2094 Kunnallisalan ilmapuntari 2004: valtuutetut

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

julkiset palvelut, kansanäänestykset, kunnallishallinto, kunnallispoliitikot, kunnanvaltuutetut, kunnat, kuntaliitokset, kuntavaalit, vaikuttaminen

Sisällön kuvaus

Kunnallisvaalivuoden ilmapuntarissa kartoitettiin valtuutettujen mielipiteitä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista, niiden parannuskeinoista, kunnanjohtajien päätösvallasta sekä kunnallispoliitikkojen ja puolueiden merkityksestä. Lisäksi tiedusteltiin erilaisten kunnallisten palveluiden, kuten lasten päivähoidon, vanhustenhuollon, terveyskeskuspalvelujen ja katujen kunnostuksen, riittävyyttä. Kunnallisvaaleihin liittyen valtuutetuilta kysyttiin, miten erilaiset kunnanvaltuutetun ominaisuudet kuvaavat heitä.

Suhtautumista kunnallishallintoon ja kunnallisiin palveluihin selvitettiin asenneväittämien avulla. Vastaajat mm. punnitsivat suomalaisen kuntajärjestelmän tehokkuutta, toimivuutta ja holhoavuutta, pohtivat palveluiden yksityistämistä ja arvioivat virkamiesten valtaa. Lopuksi kysyttiin, miten mahdollinen kuntaliitos vaikuttaisi esim. asuinkunnan aineelliseen elintasoon, työllisyyteen, terveydenhoito- ja sosiaalipalveluihin, kunnan velkatilanteeseen sekä yhteisöllisyyteen. Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli, puoluekanta, kunnan asukasmäärä ja maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.