FSD2171 Kännykkä- ja mediapäiväkirjat 1999-2001

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kasesniemi, Eija-Liisa (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)
  • Oksman, Virpi (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)

Keywords

arkielämä, elämäntapa, ikäryhmät, joukkoviestimet, keskinäisviestintä, käyttö, käyttöönotto, laitteet, matkapuhelimet, media, nuoret, päiväkirjat, sosiaaliset suhteet, sähköposti, tavat, teknologia, tekstiviestit, uusmedia, vertaisryhmät, viestintä

Abstract

Aineistossa "Kännykkä- ja mediapäiväkirjat 1999-2001" nuoret kertovat lyhyeltä ajanjaksolta (keskimäärin noin viikko) päiväkirjan muodossa kokemuksiaan ja havaintojaan kännykän käytöstä. Päiväkirjoja on seitsemän vuodelta 1999 ja kymmenen vuodelta 2001. Vuoden 2001 päiväkirjoissa kerrotaan kännykän käytön lisäksi myös muun median kuten television, radion ja internetin käytöstä. Vuoden 2001 päiväkirjan kirjoittajat ovat kirjoittaneet lisäksi lyhyen kirjoitelman otsikolla "Minä ja media".

Yhteensä 17 päiväkirjasta 12 on tytön ja viisi pojan kirjoittamaa. Kirjoittajat ovat pääosin 15-17 vuotiaita. Päiväkirjojen pituudet vaihtelevat 3-9 sivun välillä, joskin yksi kirjoituksista 19 sivua pitkä. Kaikkiaan aineistoa on 105 tekstisivua.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.