FSD2247 Pohjoismaiset perhehaastattelut 1996: englanninkieliset yhteenvedot

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Blom, Raimo (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Leiulfsrud, Håkon (Trondheimin yliopisto. Sosiologian ja valtio-opin laitos)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Oinonen, Eriikka (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Savolainen, Raija (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Sosiologian yksikkö)

Keywords

arki, asuminen, elämänkaari, kulutus, lama, lapset (perheenjäsenet), lapsiperheet, sosiaaliset suhteet, toimeentulo, työ, vapaa-aika, yhteiskunta, yhteiskuntaluokat

Abstract

Haastattelututkimuksen tarkoituksena oli selvittää lapsiperheiden arkielämää, sen rakentumista ja mahdollista muuttumista 1990-luvun puolivälin Suomessa. Vuonna 1996 Tampereen ja Jyväskylän alueilla koottu perhehaastatteluaineisto käsittää 23 perhettä. Haastateltavat valittiin siten, että perheet edustaisivat kaikkia eri yhteiskuntaluokkia. Lisäksi valintakriteerinä oli, että perheessä tuli olla vähintään yksi alle 13-vuotias lapsi.

Tämä aineisto koostuu englanninkielisistä haastatteluiden yhteenvedoista. Alkuperäiset suomenkieliset haastattelut ja yhteenvedot muodostavat aineiston FSD2246. Kaikkia aineistokokonaisuuden yhteenvedoista ei ole englanniksi. Kokonaisuudessaan tämä aineisto sisältää 19 yhteenvetoa aikuisten haastatteluista ja 7 yhteenvetoa lasten haastatteluista. Yhteensä aineistoa on noin 237 sivua.

Haastateltuja aikuisia oli 31, joista naisia oli 15 ja miehiä 16. Naiset olivat iältään 27-44-vuotiaita ja miehet 26-45-vuotiaita. Haastateltavien koulutustaustat ja ammattiasemat vaihtelivat suuresti. Perheet olivat myös rakenteiltaan hyvin erilaisia. Mukana oli sekä ydinperheitä, uusperheitä että yksinhuoltajaperheitä.

Aikuisia perheenjäseniä haastateltiin useimmiten sekä yhdessä että erikseen. Puolisoiden yhteisessä osuudessa kartoitettiin perheen rakennetta, asumistilannetta, toimeentuloa, perheessä 1990-luvulla mahdollisesti tapahtuneita muutoksia sekä habitukseen ja kulutukseen liittyviä makuasioita. Henkilökohtaisissa haastatteluissa käsiteltiin haastateltavien elämänkulkua, työ- ja koulutushistoriaa, arkielämän järjestämistä, lapsiin, päiväkotiin ja kouluun liittyviä kysymyksiä, yhteiskunnallista hahmottamista ja osallistumista sekä niin yksilöllisiä kuin perheenkin sosiaalisia suhteita.

Aikuisten lisäksi haastateltujen perheiden lasten joukosta haastateltiin seitsemää 6-13-vuotiasta lasta. Heistä tyttöjä oli neljä ja poikia kolme. Lasten haastattelut käsittelivät muun muassa arkielämää kotona ja kodin ulkopuolella, harrastuksia, sosiaalisia suhteita ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.