FSD2291 Homoseksuaalisuus Suomessa 1940- ja 1960-luvuilla 1994-1998

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Juvonen, Tuula (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Keywords

Tampere, homokulttuuri, homoseksuaalisuus, huhut, julkisuus, kulttuurintutkimus, käsitykset, lesbous, parisuhde, seksuaalinen identiteetti, seksuaalivähemmistöt, sosiaalihistoria, sukupuolivähemmistöt, uskomukset

Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää homoseksuaalisuutta koskevien uskomusten rakentumista sotienjälkeisessä Suomessa. Vuosina 1994-1998 kerätystä aineistosta on luovutettu 26 haastattelua, jotka on tehty pääosin Tampereella.

Koko luovutettu aineisto on yhteensä noin 660 sivua pitkä. Haastateltavat ovat homoseksuaalisia suhteita kokeneita tai eläneitä sekä heidän ystäviään ja sukulaisiaan. Lisäksi aineisto sisältää poliisin ja muiden ulkopuolisten havainnoijien haastatteluja. Haastateltavat ovat syntyneet 1910-1950 -luvuilla ja he kertovat laajasti suhtautumisesta seksuaalivähemmistöihin sotienjälkeisessä Suomessa, etenkin Tampereella.

Haastatteluissa käsitellään laajasti seksuaalivähemmistöjen asemaa ja elinoloja 1940-1960 -luvuilla. Kysymykset käsittelevät mm. homojen ja lesbojen tapaamispaikkoja, yleistä suhtautumista seksuaalisuuteen, homoseksuaalien mahdollisuutta parisuhteeseen ja ihmisten suhtautumista tunnettuihin homoseksuaaleihin. Lisäksi käsitellään esimerkiksi elämää Tampereella, homoseksuaalisuuden esiintymistä medioissa ja kriminalisoitua homoseksuaalisuutta.

Aineistosta on saatavilla myös opetusaineisto FSD2308.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.