FSD2291 Homoseksuaalisuus Suomessa 1940- ja 1960-luvuilla 1994-1998

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Juvonen, Tuula (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Asiasanat

Tampere, homokulttuuri, homoseksuaalisuus, huhut, julkisuus, kulttuurintutkimus, käsitykset, lesbous, parisuhde, seksuaalinen identiteetti, seksuaalivähemmistöt, sosiaalihistoria, sukupuolivähemmistöt, uskomukset

Sisällön kuvaus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää homoseksuaalisuutta koskevien uskomusten rakentumista sotienjälkeisessä Suomessa. Vuosina 1994-1998 kerätystä aineistosta on luovutettu 26 haastattelua, jotka on tehty pääosin Tampereella.

Koko luovutettu aineisto on yhteensä noin 660 sivua pitkä. Haastateltavat ovat homoseksuaalisia suhteita kokeneita tai eläneitä sekä heidän ystäviään ja sukulaisiaan. Lisäksi aineisto sisältää poliisin ja muiden ulkopuolisten havainnoijien haastatteluja. Haastateltavat ovat syntyneet 1910-1950 -luvuilla ja he kertovat laajasti suhtautumisesta seksuaalivähemmistöihin sotienjälkeisessä Suomessa, etenkin Tampereella.

Haastatteluissa käsitellään laajasti seksuaalivähemmistöjen asemaa ja elinoloja 1940-1960 -luvuilla. Kysymykset käsittelevät mm. homojen ja lesbojen tapaamispaikkoja, yleistä suhtautumista seksuaalisuuteen, homoseksuaalien mahdollisuutta parisuhteeseen ja ihmisten suhtautumista tunnettuihin homoseksuaaleihin. Lisäksi käsitellään esimerkiksi elämää Tampereella, homoseksuaalisuuden esiintymistä medioissa ja kriminalisoitua homoseksuaalisuutta.

Aineistosta on saatavilla myös opetusaineisto FSD2308.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.