FSD2316 Vaaliliitot eduskuntavaaleissa 1945-2007

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Alaterä, Tuomas J. (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
  • Paalanen, Katja (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)

Keywords

eduskuntavaalit, puolueet, puolueiden kannatus, vaalit

Abstract

Aineisto sisältää tiedot eduskuntavaaleihin vuosina 1945-2007 solmituista kahden tai useamman puolueen vaaliliitoista vaalipiireittäin. Tiedot koottiin Tilastokeskuksen vuosina 1945-2007 pidettyjä eduskuntavaaleja koskevista tilastoista.

Vaaliliittoutumista tarkasteltiin laskennallisen hyödyn ja haitan suhteen siten, että jokaisen vaalipiirin jokainen vaaliliitto hajotettiin yksi kerrallaan ja laskettiin, olisiko kukin vaaliliittoon osallistunut puolue saanut yksinään saman määrän, enemmän vai vähemmän edustajanpaikkoja kuin se todellisuudessa sai osallistuessaan vaaliliittoon. Laskelman taustaoletuksena oli, että puolue olisi saanut saman määrän ääniä kuin se vaaliliittoon kuuluvana sai. Mikäli vaaliliitto oli hyödyttänyt vähintään yhtä siihen osallistunutta puoluetta, eikä samaan aikaan ollut haitannut mitään samaan vaaliliittoon osallistunutta puoluetta, laskettiin, mikä vaaliliiton ulkopuolinen puolue olisi saanut vaaliliiton saaman paikan, jos kyseistä vaaliliittoa ei olisi ollut.

Aineisto sisältää tiedot vaaliliittoon osallistuneista puolueista, vaaliliiton hyödystä, vaaliliiton haitasta, vaaliliiton haitasta vaaliliiton ulkopuoliselle puolueelle, vaaliliiton vaalipiiristä sekä vaalipiirin edustajapaikkojen lukumäärästä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.