FSD2316 Vaaliliitot eduskuntavaaleissa 1945-2007

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Alaterä, Tuomas J. (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
  • Paalanen, Katja (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)

Asiasanat

eduskuntavaalit, puolueet, puolueiden kannatus, vaalit

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää tiedot eduskuntavaaleihin vuosina 1945-2007 solmituista kahden tai useamman puolueen vaaliliitoista vaalipiireittäin. Tiedot koottiin Tilastokeskuksen vuosina 1945-2007 pidettyjä eduskuntavaaleja koskevista tilastoista.

Vaaliliittoutumista tarkasteltiin laskennallisen hyödyn ja haitan suhteen siten, että jokaisen vaalipiirin jokainen vaaliliitto hajotettiin yksi kerrallaan ja laskettiin, olisiko kukin vaaliliittoon osallistunut puolue saanut yksinään saman määrän, enemmän vai vähemmän edustajanpaikkoja kuin se todellisuudessa sai osallistuessaan vaaliliittoon. Laskelman taustaoletuksena oli, että puolue olisi saanut saman määrän ääniä kuin se vaaliliittoon kuuluvana sai. Mikäli vaaliliitto oli hyödyttänyt vähintään yhtä siihen osallistunutta puoluetta, eikä samaan aikaan ollut haitannut mitään samaan vaaliliittoon osallistunutta puoluetta, laskettiin, mikä vaaliliiton ulkopuolinen puolue olisi saanut vaaliliiton saaman paikan, jos kyseistä vaaliliittoa ei olisi ollut.

Aineisto sisältää tiedot vaaliliittoon osallistuneista puolueista, vaaliliiton hyödystä, vaaliliiton haitasta, vaaliliiton haitasta vaaliliiton ulkopuoliselle puolueelle, vaaliliiton vaalipiiristä sekä vaalipiirin edustajapaikkojen lukumäärästä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.