FSD2377 Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä 2004

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Malinen, Jari (Jyväskylän yliopisto. Erityispedagogiikan laitos)

Keywords

asenteet, homoseksuaalisuus, käsitykset, lesbous, peruskoulu, seksuaalikasvatus, seksuaalivähemmistöt, stereotypiat, suvaitsevaisuus, vähemmistöt

Abstract

Kyselyssä selvitettiin peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä, asenteita ja tietoja seksuaalivähemmistöistä. Aineisto kerättiin erityispedagogiikan pro gradu -tutkielmaa varten, ja tässä tutkittiin mm. oppilaiden asenteita vähemmistöjä kohtaan, vastaajien omaa seksuaalisuutta sekä koulun seksuaaliopetusta.

Kyselyn aluksi vastaajia pyydettiin arvioimaan yleistä suhtautumistaan erilaisia väestöryhmiä kohtaan. Heidän tuli myös asettaa ryhmät numerojärjestykseen sen perusteella, miten helposti hyväksyisi heidät kaveriksi tai opettajaksi. Kysyttiin, voiko ihmisen seksuaalisen suuntautumisen määritellä ulkonäön perusteella, ja mistä oppilaat olivat saaneet tietoa seksuaalivähemmistöistä. Edelleen tiedusteltiin, tuntevatko vastaajat seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, mikä heidän oma seksuaalinen kiinnostuksensa on, onko heillä ollut seksikokemuksia samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa sekä pitävätkö he itseään suvaitsevaisina seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

Koulun seksuaaliopetukseen liittyen kysyttiin, onko vastaajan luokalla kuluvan lukuvuoden aikana keskusteltu seurustelusta tai seksuaalisuudesta, millä oppitunneilla näin tehtiin, ketkä tätä opetusta antoivat sekä mitä aiheita näillä tunneilla käsiteltiin. Lopuksi esitettiin erilaisia homoseksuaalisuuteen sekä kouluun liittyviä väitteitä, joihin vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa.

Taustamuuttujina aineistossa on vastaajan koulu (maaseutu tai kaupunki, numeroituina), opetusluokka sekä sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.