FSD2377 Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä 2004

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Malinen, Jari (Jyväskylän yliopisto. Erityispedagogiikan laitos)

Asiasanat

asenteet, homoseksuaalisuus, käsitykset, lesbous, peruskoulu, seksuaalikasvatus, seksuaalivähemmistöt, stereotypiat, suvaitsevaisuus, vähemmistöt

Sisällön kuvaus

Kyselyssä selvitettiin peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä, asenteita ja tietoja seksuaalivähemmistöistä. Aineisto kerättiin erityispedagogiikan pro gradu -tutkielmaa varten, ja tässä tutkittiin mm. oppilaiden asenteita vähemmistöjä kohtaan, vastaajien omaa seksuaalisuutta sekä koulun seksuaaliopetusta.

Kyselyn aluksi vastaajia pyydettiin arvioimaan yleistä suhtautumistaan erilaisia väestöryhmiä kohtaan. Heidän tuli myös asettaa ryhmät numerojärjestykseen sen perusteella, miten helposti hyväksyisi heidät kaveriksi tai opettajaksi. Kysyttiin, voiko ihmisen seksuaalisen suuntautumisen määritellä ulkonäön perusteella, ja mistä oppilaat olivat saaneet tietoa seksuaalivähemmistöistä. Edelleen tiedusteltiin, tuntevatko vastaajat seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, mikä heidän oma seksuaalinen kiinnostuksensa on, onko heillä ollut seksikokemuksia samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa sekä pitävätkö he itseään suvaitsevaisina seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

Koulun seksuaaliopetukseen liittyen kysyttiin, onko vastaajan luokalla kuluvan lukuvuoden aikana keskusteltu seurustelusta tai seksuaalisuudesta, millä oppitunneilla näin tehtiin, ketkä tätä opetusta antoivat sekä mitä aiheita näillä tunneilla käsiteltiin. Lopuksi esitettiin erilaisia homoseksuaalisuuteen sekä kouluun liittyviä väitteitä, joihin vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa.

Taustamuuttujina aineistossa on vastaajan koulu (maaseutu tai kaupunki, numeroituina), opetusluokka sekä sukupuoli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.