FSD2383 Tarjoilijoiden teemahaastattelut 2004

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Peltoniemi, Aila (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Keywords

alkoholi, alkoholiongelmat, asiakkaat, laki, lapset, pelihimo, ravintolat, sosiaaliset suhteet, terveys, toimeentulo, varkaus, yksinäisyys

Abstract

Tutkimuksessa teemahaastateltiin kahdeksaa pitkän työuran tehnyttä pirkanmaalaista tarjoilijaa tai ravintoloitsijaa. Haastateltavat olivat noin 30-65-vuotiaita naisia ja ravintoloiden asiakaspaikkamäärät vaihtelivat välillä 45-220. Ravintolat sijaitsivat lähiöissä tai kyläkeskuksissa. Haastatteluissa kartoitettiin ravintolatyöntekijöiden mahdollisuuksia ehkäistä alkoholijuomista aiheutuvia sosiaali- ja terveyshaittoja. Haastattelut käsittelivät alkoholilain tarkoitusta sekä erilaisia asiakastilanteita, jotka liittyivät lasten ja nuorten suojeluun, parisuhdekriiseihin, toimeentulovaikeuksiin, yksinäisyyteen, alkoholiin, terveyteen, sairauteen, kaupankäyntiin, varkauksiin, pelihimoon sekä lääkkeiden ja huumeiden käyttöön. Koko aineisto on noin 160 sivua pitkä, ja yksittäisten litteroitujen haastattelujen sivupituus vaihtelee välillä 15-29.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.