FSD2417 Lisääntymisterveys Pietarissa: miehet 2003

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Fedorova, Natalia (Centre for Independent Social Research in St. Petersburg)
  • Haavio-Mannila, Elina (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)
  • Hemminki, Elina (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES))
  • Kesseli, Katja (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)
  • Koponen, Päivikki (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  • Martikainen, Pekka (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)
  • Nikula, Minna (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES))
  • Pitkänen, Kari (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)
  • Rotkirch, Anna (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)

Keywords

Venäjä, lisääntymisterveys, miehet, perhesuunnittelu, prostituutio, päihteet, raskauden ehkäisy, raskaus, seksuaalikasvatus, seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaaliterveys, sukupuolitaudit, terveys

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin pietarilaisten nuorten miesten lisääntymisterveyteen liittyviä seikkoja. Aihepiireinä olivat ehkäisy ja abortit, parisuhteet, seksuaalisuus ja lastensaanti sekä seksuaali- ja yleinen terveydentila.

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin taustatietoina ikää, asuinkumppaneita, koulutusta, sosioekonomista asemaa, ammattia, vanhempien ammatteja sekä perheen tulotasoa. Toisessa osiossa keskityttiin raskauden ehkäisyyn liittyviin kysymyksiin. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi, minkä ikäisenä tämä oli ensimmäisen kerran ollut sukupuoliyhteydessä ja kuinka vanha tämän kumppani oli ollut. Lisäksi tiedusteltiin käytettyjä ehkäisymenetelmiä, tyytyväisyyttä niihin sekä syitä menetelmien valitsemiseen. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, olivatko he keskustelleet ehkäisymenetelmistä lääkärin tai puolisonsa kanssa, kummalla osapuolella hän näki ehkäisyvastuun olevan sekä tiedusteltiin sopivasta seksuaali- ja sukupuolikasvatuksen määrästä kotona ja koulussa. Osion päätteeksi kysyttiin vielä, oliko vastaajan kumppani tehnyt raskaudenkeskeytyksiä, ja jos oli, kysyttiin myös päätöksen syitä sekä vastaajan osuutta päätöksentekoon.

Kolmannessa kysymysosiossa keskityttiin parisuhteisiin, seksuaalisuuteen ja lastensaantiin. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi oliko heillä vastaushetkellä vakituinen seksuaalikumppani, montako seksikumppania tällä oli ollut sekä kauanko edellisestä sukupuoliyhdynnästä oli aikaa ja kenen kanssa se oli tapahtunut. Lisäksi tiedusteltiin sukupuolisesta kiinnostuksesta samaan sukupuoleen, maksullisen seksin harrastamisesta sekä naisten seksuaalisista oikeuksista. Vastaajat antoivat myös arvioita mielestään sopivista lapsiluvuista, niin omalleen kuin venäläisille perheille yleensä, sekä ihanteellisesta lastenhankkimisiästä. Seuraavaksi miehiltä tiedusteltiin omista lapsista sekä suunnitelmista hankkia niitä tulevaisuudessa.

Lopuksi kysyttiin yleiseen terveyteen liittyviä asioita, kuten oliko vastaajalla (ollut) pitkäaikaisia sairauksia tai sukupuolitauteja, oliko tämä käynyt HIV-testeissä, tupakoiko hän tai käyttääkö hän alkoholia tai muita päihteitä sekä sitä, kuinka hän huumeidenkäyttöön suhtautuu. Vastaajilta kysyttiin vielä viimeaikaisista lääkärikäynneistään, keinoistaan terveytensä ylläpitämiseksi sekä heidän mittojaan.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan ikä, koulutus ja ammattiasema. Tutkimus on osa tutkimusprojektia "Reproductive Health and Fertility Patterns in Russia - A Comparative Approach (REFER)".

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.