FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: pankit

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Keywords

innovaatiopolitiikka, innovaatiotoiminta, organisaatiot, pankit, rahoitus, verkostot

Abstract

Kysely on osa laajempaa Suomen innovaatiojärjestelmää arvioivaa INNOEVAL-tutkimusta. Kyselyssä selvitettiin pankkien näkemyksiä Suomen innovaatiojärjestelmästä.

Aluksi vastaajat antoivat arvosanan Suomen innovaatiojärjestelmälle tällä hetkellä, sekä arvioivat järjestelmän onnistumista kasvuyrittäjyyden tukemisessa. Tämän jälkeen vastaajat kertoivat mielipiteensä siitä, kuinka yksinkertainen/monimutkainen innovaatiojärjestelmän kokonaisuus on yksityisen yritys- ja innovaatiotoiminnan edistämisen näkökulmasta. Edelleen kysyttiin, kuinka tehokkaasti voittoihin ja voitonjakoon kohdistuvat verohelpotukset lisäisivät kasvuyritysten määrää. Kyselyssä selvitettiin myös, kokevatko vastaajat muiden julkisten toimijoiden tarjoavan samanlaisia palveluita. Tämän jälkeen kartoitettiin rahoitusmarkkinakriisin vaikutuksia asiakasyritysten hankkeisiin, rahoituspyyntöjen määrään ja laatuun, sekä rahoituskriteereihin. Lopuksi kysyttiin, syrjäyttääkö vai täydentääkö julkinen yritysrahoitus vastaajien omaa toimintaa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.