FSD2510 Johtaminen monikulttuurisessa koulussa - rehtorihaastattelut 2004

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kuukka, Katri (Tampereen yliopisto. Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus)

Keywords

etiikka, johtaminen, kasvatustiede, koulut, maahanmuuttajat, maahanmuutto, monikulttuurisuus, opettajuus, opetus, peruskoulu, rehtorit, uskonto

Abstract

Aineisto koostuu vuonna 2004 kerätyistä 25 monikulttuurisen peruskoulun rehtorien haastatteluista. Haastatteluissa käsiteltiin monikulttuurisuuden rehtoreille asettamia johtamisen haasteita sekä kysymyksiä koskien eri kulttuureista tulleiden oppilaiden ja heidän huoltajiensa integroitumista suomalaiseen kouluun ja sen toimintakulttuuriin. Monikulttuurisen koulun johtamisen näkökulman lisäksi aineisto tuo esille opetuksen haasteita ja kulttuurien kohtaamiseen liittyviä dilemmoja sekä rehtoreiden tulkinnat monikulttuurisuuden käsitteestä ja sen rikkaus- ja haasteulottuvuuksista.

Taustatietoina ovat vastaajan ikä, sukupuoli, kuinka kauan työskennellyt rehtorina nykyisessä koulussa, onko haastateltavalla maahanmuuttajataustaisia ystäviä tai läheisiä, työskenteleekö koulussa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, onko koulun johtokunnassa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, koulun oppilasmäärä, oppilasmäärän maahanmuuttajataustaisuus prosentteina sekä toisiksi suurin kieliryhmä suomen kielen jälkeen.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.