FSD2542 Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto 2009-2010

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Jokela, Susanna (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)

Keywords

arvot, identiteetti, ihanteet, korkeakouluopiskelu, opiskelu, sosiaalinen asema, sosiaalinen tausta, sosioekonomiset tekijät, yhteiskunnallinen asema, yhteiskuntaluokat

Abstract

Aineisto on kerätty kirjoituspyynnöllä, joka osoitettiin yliopistojen (Helsingin, Tampereen, Jyväskylän, Rovaniemen, Turun, Kuopion ja Joensuun) sosiaalitieteiden ainejärjestöjen sähköpostilistoille. Kirjoituspyynnössä pyydettiin vastaajia kirjoittamaan vapaamuotoisesti kokemuksistaan yliopisto-opiskelijana.

Kirjoituspyynnössä (ks. Kirjoitusohjeet.pdf -tiedosto) korostettiin subjektiivisen kokemuksen merkitystä sekä yhteiskuntaluokkien ja yliopiston suhdetta. Vastaajia ohjattiin näin pohtimaan omaa sosiaalista asemaa ja sen merkitystä suhteessa heidän kotitaustaansa. Lähes kaikki vastaajat kertovat teksteissään vanhempiensa ammatit ja sen, onko heidän sukunsa laajemmin akateemista vai ei. Lisäksi vastaajat kertovat opiskelujensa vaiheen kirjoitushetkellä.

Kirjoituspyyntöön on tullut vastauksia yhteensä 46 opiskelijalta, mutta heistä neljä ei antanut lupaa tekstinsä arkistoinnille jatkokäyttöä varten. Arkistoitu aineisto sisältää 42 opiskelijan tekstiä, yhteensä 84 sivua.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.