FSD2542 Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto 2009-2010

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Jokela, Susanna (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)

Asiasanat

arvot, identiteetti, ihanteet, korkeakouluopiskelu, opiskelu, sosiaalinen asema, sosiaalinen tausta, sosioekonomiset tekijät, yhteiskunnallinen asema, yhteiskuntaluokat

Sisällön kuvaus

Aineisto on kerätty kirjoituspyynnöllä, joka osoitettiin yliopistojen (Helsingin, Tampereen, Jyväskylän, Rovaniemen, Turun, Kuopion ja Joensuun) sosiaalitieteiden ainejärjestöjen sähköpostilistoille. Kirjoituspyynnössä pyydettiin vastaajia kirjoittamaan vapaamuotoisesti kokemuksistaan yliopisto-opiskelijana.

Kirjoituspyynnössä (ks. Kirjoitusohjeet.pdf -tiedosto) korostettiin subjektiivisen kokemuksen merkitystä sekä yhteiskuntaluokkien ja yliopiston suhdetta. Vastaajia ohjattiin näin pohtimaan omaa sosiaalista asemaa ja sen merkitystä suhteessa heidän kotitaustaansa. Lähes kaikki vastaajat kertovat teksteissään vanhempiensa ammatit ja sen, onko heidän sukunsa laajemmin akateemista vai ei. Lisäksi vastaajat kertovat opiskelujensa vaiheen kirjoitushetkellä.

Kirjoituspyyntöön on tullut vastauksia yhteensä 46 opiskelijalta, mutta heistä neljä ei antanut lupaa tekstinsä arkistoinnille jatkokäyttöä varten. Arkistoitu aineisto sisältää 42 opiskelijan tekstiä, yhteensä 84 sivua.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.