FSD2577 Innovaatioyliopiston perustaminen ja media 2008

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Reunanen, Esa (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)
  • Kunelius, Risto (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)
  • Noppari, Elina (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)

Keywords

asiantuntijaorganisaatiot, eliitit, innovaatioyliopisto, joukkoviestimet, julkinen valta, julkisuus, media, organisaatiot, poliittinen päätöksenteko, poliittinen viestintä, vaikuttaminen, valta

Abstract

Aineistossa on haastatateltu henkilöitä, jotka osallistuivat innovaatioyliopiston perustamista koskevaan päätöksentekoon, ovat seuranneet sitä läheltä tai joilla on ollut intressi vaikuttaa siihen. Haastateltavien joukossa on politiikan, hallinnon, tutkimuksen, kansalaistoiminnan, ja elinkeinoelämän edustajia.

Haastattelun kysymykset käsittelevät sitä, miten mediajulkisuus on vaikuttanut haastateltavien toimintaan asian valmistelussa ja päätöksenteossa ja miten he ovat pyrkineet käyttämään mediajulkisuutta resurssina tavoitteidensa edistämisessä.

Haastatteluissa kartoitettiin haastateltavan ja hänen taustaorganisaationsa roolia, toimintatapoja sekä virallisia ja epävirallisia tapaamisia ja neuvotteluja liittyen innovaatioyliopiston perustamishankkeeseen. Haastateltavat kuvasivat organisaatioidensa viestintää, mediahallintaa ja mediajulkisuuden merkitystä innovaatioyliopisto-hankkeessa sekä organisaatioidensa toiminnassa yleisemmin. Haastateltavat kuvasivat myös, miten he itse seuraavat mediaa.

Haastattelut on tehty osana laajaa tutkimusprojektia nimeltään Media vallankäyttäjänä ja vallankäytön välineenä. Innovaatioyliopiston perustamista koskevien haastattelujen lisäksi projekti on tuottanut myös kolme muuta aineistoa (FSD2576 Smash Asem -mielenosoitus ja media 2008, FSD2505 Hoitajien palkkakiista ja media 2007-2008 sekä FSD2504 Media ja valta -kyselyaineisto 2009).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.