FSD2588 Etninen heterogeenisuus ja etniset konfliktit 2003-2010

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Vanhanen, Tatu

Keywords

etninen syrjintä, etniset ryhmät, etniset suhteet, etniset vähemmistöt, heterogeenisuus, konfliktit, kriisit, nepotismi, poliittinen epävakaisuus, poliittinen väkivalta, ristiriidat, syrjintä

Abstract

Tutkimusaineisto liittyy professori Tatu Vanhasen pitkäaikaiseen etnistä nepotismia ja etnisiä konflikteja koskevaan tutkimustyöhön. Aineisto sisältää 176 valtiota ja kolme mittaria: etninen heterogeenisuus (Ethnic Heterogeneity, EH) mittaa epäsuorasti etnisen nepotismin astetta yhteiskunnassa, institutionaalisten etnisten ristiriitojen aste (Scale of Institutionalized Ethnic Interest Conflict, IC) kuvaa väkivallattomien etnisten konfliktien merkitystä ja etnisen väkivallan aste (Scale of Ethnic Violence, EV) kuvaa väkivaltaisten etnisen ristiriitojen määrää ja laatua. Aineisto kuvaa tilannetta eri maissa vuosien 2003 ja 2010 välisenä ajanjaksona. Tiedot on kerätty erilaisista kirjallisista lähteistä. Lähteet ja muuttujien tarkka kuvaus on koottu taustatietoa-dokumenttiin.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.