FSD2594 Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä 2008

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Airaksinen, Tiina (Invalidiliitto ry. Kuntoutusosasto/CP-projekti)

Keywords

CP-oireyhtymä, CP-vammaiset, arkielämä, elämänhallinta, elämänkaari, henkilöhistoria, hyvinvointi, identiteetti, muistelmat, työelämä, vammaiset, vammaisuus

Abstract

Aineisto sisältää CP-vammaisten aikuisten kirjoittamia elämäntarinoita, joita on kerätty Invalidiliiton CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projektissa. Kirjoittajina on 20 eri ikäistä CP-vammaista suomalaista. Tarinat avaavat näkökulmia siihen, millaiset mahdollisuudet CP-vammaisella henkilöllä on ollut yhteiskunnassa eri aikakausina.

Kirjoittajia pyydettiin kirjoittamaan tositarinoita elämästään, jonka avulla voitaisiin lisätä ymmärrystä siitä, mitä CP-vammaisena aikuisena eläminen Suomessa on. Ohjeistuksessa neuvottiin kirjoittamaan vapaamuotoisesti elämänkulun vaiheista, elämäntapahtumista sekä merkittävistä käännekohdista menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Lisäksi kirjoittajia pyydettiin kertomaan siitä, kuinka he ovat kokeneet elämänsä ja kuinka arki sujuu sekä mitkä asiat ja ketkä ihmiset ovat eniten vaikuttaneet oman elämän muotoutumiseen.

Kirjoittajista 18 kirjoitti tarinansa itse; kahdessa tarinassa tutkija on avustanut toimimalla kirjurina ja tutkittavat ovat hyväksyneet tarinansa muodon.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.