FSD2716 Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012: työntekijöiden ryhmähaastattelut

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Juhila, Kirsi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Günther, Kirsi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kaartamo, Riina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kulmala, Anna (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Raitakari, Suvi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Saario, Sirpa (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Keywords

aikuisuus, arki, arviointi, asiakaslähtöisyys, asuminen, eriarvoisuus, hoitomenetelmät, hoivapalvelut, hoivatyö, hyvinvointi, kuntoutus, mielenterveysongelmat, mielenterveyspalvelut, mielenterveystyö, moniammatillisuus, nuoret, psykiatrinen hoito, psykiatrinen kuntoutus, sairastuminen, tukipalvelut, yhteistyö

Abstract

Aineisto sisältää vakavaa mielisairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutusjakson työntekijöiden litteroituja ryhmähaastatteluja.

Työntekijöiden ryhmähaastattelut toteutettiin kahdessa vaiheessa - jokaisen jakson päätyttyä ennen seuraavan jakson alkua, sekä vielä uudestaan, kun jaksosta oli kulunut kolme kuukautta ja asiakkaitten jatkoseuranta oli päättynyt. Ensimmäisen vaiheen ryhmähaastattelut toteutettiin yliopiston ryhmätyöhuoneessa ja seurantahaastattelut pääsääntöisesti kuntoutusjakson toimintapaikassa. Ryhmähaastattelut kestivät tunnista vajaaseen kolmeen tuntiin. Haastattelutilanteessa olivat läsnä kaksi tutkijaryhmän tutkijaa ja 3-6 kuntoutusjakson työntekijää.

Ryhmähaastattelut etenivät aina saman rakenteen mukaan. Haastatteluissa käytiin aluksi läpi yleisiä tunnelmia loppuneesta jaksosta ja keskusteltiin mahdollisista muutoksista, joita tehdään seuraavalle jaksolle (ei seurantahaastatteluissa). Tämän jälkeen käytiin yksitellen läpi kunkin asiakkaan tapauskuvaus eli mistä asiakas oli tullut jaksolle ja mikä oli lähtötilanne; mitä kuntoutusjakson aikana oli tapahtunut ja miten työntekijät arvioivat asiakkaan toimintakykyä ja edistymistä jaksolla. Tapauskuvauksissa tulee esille myös asiakkaan käyttämiä palveluita sekä jakson jälkeen suunnitellut asuin- ja kuntoutusvaihtoehdot. Seurantahaastattelut keskittyvät kunkin asiakkaan kuntoutusjakson jälkeiseen aikaan, jatkosuunnitelmien toteutumiseen ja mahdollisiin muutoksiin elämäntilanteessa.

Taustatietoina haastatteluissa on haastatteluaika, kurssin numero, haastattelun tyyppi, paikalla olevat henkilöt, haastateltavien lukumäärä ja haastattelun kesto.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.