FSD2851 Henkilöstöpalveluyritysten työntekijöiden haastattelut 2013

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Koivunen, Tuija (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kinnunen, Taina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Parviainen, Jaana (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Keywords

etnisyys, henkilöstöhankinta, konsultointi, konsulttitoimistot, palkkatyö, persoonallisuus, rekrytointi, ruumiillisuus, sosiaaliset taidot, tietotekniikka-ala, toimeksianto, työ, työelämä, työhönotto, työnantajat, työnhaku, työntekijät, työttömyys, ulkoistaminen, ulkonäkö

Abstract

Aineisto sisältää henkilöstöpalveluyrityksissä suorarekrytoinnin parissa työskentelevien henkilöiden haastatteluja. Haastattelut on tehty kolmen yrityksen eri toimipisteissä. Haastateltavien joukossa on yrityksen perustaja, kaksi rekrytointikonsulttia, kaksi henkilöstökonsulttia, yksikön päällikkö, psykologi, aluepäällikkö ja tiiminvetäjä. Haastatteluissa käydään läpi rekrytointiprosessia erityisesti tietotekniikka-alalla.

Haastattelujen alussa haastateltavilta kysytään heidän taustastaan, kuten koulutuksesta, työkokemuksesta ja nykyisestä työkuvasta. Tämän jälkeen kysytään suorarekrytointiprosessiin liittyviä kysymyksiä esimerkiksi toimeksiannosta sekä rekrytointiprosessin kulusta ja kestosta. Seuraavaksi tiedustellaan rekrytoitaviin henkilöihin kohdistuvista emotionaalisista, sosiaalisista ja esteettisistä vaatimuksista. Kysytään esimerkiksi vaikuttavatko sosiaaliset taidot, ulkonäkö, etninen tausta, vaatetus, yleinen olemus tai ikä ja sukupuoli työn saantiin. Haastattelun lopuksi kysytään vielä rekrytointialan tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja tiedustellaan omaan urakehitykseen vaikuttavia tekijöitä.

Taustatietoina on kerrottu haastattelupäivämäärä, haastateltavan sukupuoli ja ammattinimike tai rooli yrityksessä sekä yrityksen tunniste.

Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian rahoittamaa "Working Body in the Post-Industrial Economy" (WORKBOD) -tutkimushanketta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.