FSD2855 Sosiaalilääketieteilijän identiteetti 1999

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Aukee, Ranja (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Keywords

Sosiaalilääketieteen yhdistys, esikuvat, identiteetti, järjestötoiminta, jäsenlehdet, jäsenyys, kansanterveystiede, lääketiede, merkitykset (semantiikka), sosiaali- ja terveysjärjestöt, sosiaalilääketiede, tutkijuus, tutkimuspolitiikka, tutkimustyö, työura

Abstract

Sosiaalilääketieteen yhdistyksen jäsenille 1990-luvun lopulla suunnatun kyselyn avulla oli tarkoitus selvittää, millainen käsitys heillä on Sosiaalilääketieteellisestä yhdistyksestä, sosiaalilääketieteestä ja sosiaalilääketieteilijöiden identiteetistä. Lisäksi kyselyssä oltiin kiinnostuneita, keitä sosiaalilääketieteilijät pitävät alansa merkittävinä ammattilaisina. Aineistossa käytössä on huomioitava, että avokysymysten vastaukset eivät sisälly aineistoon muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Aluksi kyselyssä tiedusteltiin Sosiaalilääketieteelliseen yhdistykseen liittymiseen ja järjestössä toimimiseen liittyviä asioita, kuten kuinka pitkään on ollut jäsenenä, mikä merkitys yhdistyksellä on itselle ja mitä mieltä on yhdistyksen toimittamasta Sosiaalitieteellisestä aikakauslehdestä. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin sosiaalilääketieteen terminologian määrittelyistä ja tieteenalan asemasta suhteessa lääketieteeseen. Lisäksi vastaaja sai määritellä itsensä sosiaalilääketieteilijänä ja kertoa itselleen kolme merkittävintä suomalaista sosiaalilääketieteen alan ammattilaista.

Kyselyssä kartoitettiin vastaajan tekemää tutkimustyötä sosiaalilääketieteen parissa, kuten millaista tutkimusta on tehnyt, mitä aiheita tutkii tällä hetkellä ja onko vastaaja tyytyväinen urakehitykseensä. Vastaajalta kysyttiin lisäksi, onko hän mukana kunnallispolitiikassa tai muussa aktiivitoiminnassa järjestöjen puolella. Kyselyn lopussa vastaajalta tiedusteltiin mielipidettä Suomessa harjoitettuun tiede- ja tutkimuspolitiikkaan ja sen tulevaisuuteen.

Taustamuuttujina kyselyssä ovat syntymävuosi, koulutus, sukupuoli, siviilisääty, asuinlääni, oppiarvo ja työnantaja.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.