FSD2855 Sosiaalilääketieteilijän identiteetti 1999

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Aukee, Ranja (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Asiasanat

Sosiaalilääketieteen yhdistys, esikuvat, identiteetti, järjestötoiminta, jäsenlehdet, jäsenyys, kansanterveystiede, lääketiede, merkitykset (semantiikka), sosiaali- ja terveysjärjestöt, sosiaalilääketiede, tutkijuus, tutkimuspolitiikka, tutkimustyö, työura

Sisällön kuvaus

Sosiaalilääketieteen yhdistyksen jäsenille 1990-luvun lopulla suunnatun kyselyn avulla oli tarkoitus selvittää, millainen käsitys heillä on Sosiaalilääketieteellisestä yhdistyksestä, sosiaalilääketieteestä ja sosiaalilääketieteilijöiden identiteetistä. Lisäksi kyselyssä oltiin kiinnostuneita, keitä sosiaalilääketieteilijät pitävät alansa merkittävinä ammattilaisina. Aineistossa käytössä on huomioitava, että avokysymysten vastaukset eivät sisälly aineistoon muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Aluksi kyselyssä tiedusteltiin Sosiaalilääketieteelliseen yhdistykseen liittymiseen ja järjestössä toimimiseen liittyviä asioita, kuten kuinka pitkään on ollut jäsenenä, mikä merkitys yhdistyksellä on itselle ja mitä mieltä on yhdistyksen toimittamasta Sosiaalitieteellisestä aikakauslehdestä. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin sosiaalilääketieteen terminologian määrittelyistä ja tieteenalan asemasta suhteessa lääketieteeseen. Lisäksi vastaaja sai määritellä itsensä sosiaalilääketieteilijänä ja kertoa itselleen kolme merkittävintä suomalaista sosiaalilääketieteen alan ammattilaista.

Kyselyssä kartoitettiin vastaajan tekemää tutkimustyötä sosiaalilääketieteen parissa, kuten millaista tutkimusta on tehnyt, mitä aiheita tutkii tällä hetkellä ja onko vastaaja tyytyväinen urakehitykseensä. Vastaajalta kysyttiin lisäksi, onko hän mukana kunnallispolitiikassa tai muussa aktiivitoiminnassa järjestöjen puolella. Kyselyn lopussa vastaajalta tiedusteltiin mielipidettä Suomessa harjoitettuun tiede- ja tutkimuspolitiikkaan ja sen tulevaisuuteen.

Taustamuuttujina kyselyssä ovat syntymävuosi, koulutus, sukupuoli, siviilisääty, asuinlääni, oppiarvo ja työnantaja.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.