FSD2920 Helsingin syyttäjänviraston historiikkihaastattelut 2013

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Jansson, Julia (Helsingin syyttäjänvirasto)

Keywords

asianajajat, haastemiehet, historiikit, johtamiskulttuuri, juristit, lainkäyttö, lait, muistelmat, oikeudenkäynti, oikeushistoria, oikeusjärjestelmät, oikeuslaitos, organisaatiot, poliisit, rikosasiat, rikosprosessi, syyttäjät, tuomarit, tuomioistuinlaitos, valtakunnansyyttäjät

Abstract

Aineisto koostuu Helsingin syyttäjänviraston historiikkia varten tehdyistä haastatteluäänitteistä. Haastateltavat ovat Helsingissä syyttäjänä toimineita/toimivia henkilöitä sekä lisäksi asianajajia, tuomareita, poliiseja, haastemiehiä ja syyttäjänviraston toimistohenkilökuntaa. Kaikilla haastateltavilla on takanaan pitkä ura ja osa heistä on jo virastaan eläkkeellä.

Haastattelujen teemat käsittelevät niin syyttäjänviraston organisaatiohistoriaa kuin myös haastateltavien omaa ammattihistoriaa. Haastateltavat kertovat ammattiinsa ja työyhteisöönsä liittyneistä käytänteistä uransa alkuajoista haastatteluhetkeen. Haastateltavat esiintyvät haastatteluissa omalla nimellään oman alansa asiantuntijoina.

Haastattelujen alussa haastateltavia pyydetään käymään lyhyesti läpi heidän työhistoriaansa, alalle hakeutumista ja urakehitystä. Tämän jälkeen kysytään muun muassa työnkuvan ja käsiteltävien oikeusjuttujen luonteen muuttumisesta vuosien saatossa, syyttäjän koulutuksen ja työnohjauksen kehityksestä, syyttäjänviraston organisaatiomuutoksista, viraston johtamiskulttuurista eri päälliköiden aikakaudella, viranomaisten välisestä yhteistyöstä sekä syyttäjien ammatillisesta erikoistumisesta. Lisäksi kysytään esimerkiksi syyttäjän työn parhaista ja huonoimmista puolista sekä mieleenpainuneista yksittäisistä oikeusjutuista.

Haastatteluista yhtä lukuunottamatta kaikki on yksilöhaastatteluja. Yksi haastattelu on parihaastattelu. Haastatteluista suurin osa on tehty käyntihaastatteluna, mutta kaksi on tehty puhelinhaastatteluna.

Taustatietoina on mainittu mm. haastateltavan nimi, syntymävuosi, koulutus sekä lyhyt ammattihistoria.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.