FSD2957 Luontoharrastus ja yhdistystoiminta: havaintomuistiot 2006-2011

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Santaoja, Minna (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)

Keywords

harrastukset, hyönteistiede, järjestöt, järjestötoiminta, kasvitiede, kasvitieteilijät, kokoukset, lintuharrastus, lintutiede, lintutieteilijät, luonnonsuojelu, luonnontieteelliset museot, luontoarvot, luontosuhde, sienestys, sienitiede, vapaa-aika

Abstract

Aineisto koostuu havaintopäiväkirjoista, jotka on luotu luontoharrastusyhdistysten tilaisuuksissa sekä muissa luontoaiheisissa tapahtumissa.

Havaintoja on tehty Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen, hyönteistutkijain seuran ja sieniseuran kokouksissa sekä Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen lintuilloissa ja juhlaseminaarissa. Lisäksi muistiinpanoja on kerätty Tampereen luonnontieteellisen museon tilaisuuksissa sekä kolmannen lintuatlaksen julkaisemistilaisuudessa.

Aineistontekijä on kuvaillut havaintomuistioissa mm. tilaisuuksien etenemistä, käsiteltyjä aiheita sekä tilaisuuksissa käytettyjä yleisöpuheenvuoroja. Osaa havaintomuistiinpanoissa mainituista henkilöistä on myös haastateltu. Haastattelut on arkistoitu omana erillisenä kokonaisuutena (kts. FSD2956). Henkilöt voi yhdistää aineiston FSD2956 haastateltaviin haastattelutunnisteen avulla.

Taustatietoina on kerrottu järjestävän tahon ja tilaisuuden nimi sekä tapahtumapaikka ja -aika.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.