FSD2957 Luontoharrastus ja yhdistystoiminta: havaintomuistiot 2006-2011

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Santaoja, Minna (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)

Asiasanat

harrastukset, hyönteistiede, järjestöt, järjestötoiminta, kasvitiede, kasvitieteilijät, kokoukset, lintuharrastus, lintutiede, lintutieteilijät, luonnonsuojelu, luonnontieteelliset museot, luontoarvot, luontosuhde, sienestys, sienitiede, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu havaintopäiväkirjoista, jotka on luotu luontoharrastusyhdistysten tilaisuuksissa sekä muissa luontoaiheisissa tapahtumissa.

Havaintoja on tehty Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen, hyönteistutkijain seuran ja sieniseuran kokouksissa sekä Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen lintuilloissa ja juhlaseminaarissa. Lisäksi muistiinpanoja on kerätty Tampereen luonnontieteellisen museon tilaisuuksissa sekä kolmannen lintuatlaksen julkaisemistilaisuudessa.

Aineistontekijä on kuvaillut havaintomuistioissa mm. tilaisuuksien etenemistä, käsiteltyjä aiheita sekä tilaisuuksissa käytettyjä yleisöpuheenvuoroja. Osaa havaintomuistiinpanoissa mainituista henkilöistä on myös haastateltu. Haastattelut on arkistoitu omana erillisenä kokonaisuutena (kts. FSD2956). Henkilöt voi yhdistää aineiston FSD2956 haastateltaviin haastattelutunnisteen avulla.

Taustatietoina on kerrottu järjestävän tahon ja tilaisuuden nimi sekä tapahtumapaikka ja -aika.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.