FSD2959 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunttu, Kristina (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS))
  • Pesonen, Tommi (Oy 4Pharma Ltd)

Keywords

ihmissuhteet, internet, kiusaaminen, korkeakouluopiskelu, liikunta, mielenterveys, ongelmapelaaminen, oppimisvaikeudet, päihteet, rahapelit, ruokatottumukset, sairaudet, seksuaaliterveys, sosiaaliset suhteet, terveydentila, terveyspalvelut, vainoaminen, väkivalta

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin korkeakouluopiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa, keskeisiä terveyskäyttäytymisen piirteitä sekä terveyspalvelujen käyttöä ja mielipiteitä palvelujen laadusta. Lisäksi selvitettiin terveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja opiskelukykyyn liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, opiskelua ja toimeentuloa. Erityisteemoina olivat oppimisvaikeudet, peliriippuvuus ja netin käyttö, pään ja kasvojen alueen kivut (narskuttelu), paniikkiahdistuneisuus, seksuaalisuuden ongelmat, vulvodynia, kiusaamis-, vainoamis- ja väkivaltakokemukset sekä liikunnan kulttuuriset ja sosiaaliset merkitykset. Lisäksi pyritään saamaan tietoa maahanmuuttajaopiskelijoista.

Tutkimuskysymykset oli jaoteltu eri osa-alueisiin. Ensiksi kartoitettiin vastaajien terveydentilaa, käsityksiä terveyspalveluista ja liikuntatottumuksia. Seuraavat osiot käsittelivät ravintoa sekä hampaiden hoitoa, narskuttelua ja kasvokipuja. Tämän jälkeen kysymykset liittyivät tupakkaan, alkoholiin ja huumeisiin sekä niiden käyttöön. Rahapelaamisesta ja sen mahdollisesti mukanaan tuomista ongelmista tiedusteltiin seuraavassa osiossa. Tämän jälkeisissä osioissa käsiteltiin opiskelua, toimeentuloa ja työssäkäyntiä, ihmissuhteita, oppimisvaikeuksia sekä Internetin käyttöä. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin heidän kokemuksiaan kiusaamisesta, vainoamisesta ja väkivallasta. Kyselyn loppupuolen osiot käsittelivät seksuaalisuutta ja liikunnan roolia opiskelijoiden elämässä. Tutkimuksessa on käytetty muiden muassa seuraavia mittareita: GHQ12 (General Health Questionnaire), AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), Index of Diet Quality (IDQ), FSFI-6 (Female Sexual Function Index) ja Salli Saaren kehittämä mielenterveysseula. Mittarit on eritelty yksityiskohtaisesti tutkimusjulkaisussa.

Taustamuuttujina olivat mm. ikä, sukupuoli, opiskelumaakunta, korkeakoulu ja koulutusala.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.