FSD3012 Tervaskannot-kysely 2010

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Jylhä, Marja (Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö)
  • Hervonen, Antti (Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö)

Keywords

ajankäyttö, aktiivisuus, avuntarve, elämäntilanne, kodinhoitoapu, kotipalvelut, kotona asuminen, laitoshoito, pitkäikäisyys, sairaus, sosiaaliset suhteet, terveydentila, toimintakyky, vanhukset

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin pitkän iän salaisuuksia tarkastelemalla 90 vuotta täyttäneiden tamperelaisten asumiseen, avun saamiseen, toimintakykyyn ja arkeen liittyviä asioita.

Kotona asuvilta tutkittavilta kysyttiin aluksi kenen kanssa he asuvat ja auttaako joku heitä kotona esimerkiksi pukeutumisessa, peseytymisessä ja ruoanlaitossa. Henkilökohtaista avunsaantia ja kodinhoitoapua selvitettiin tarkemmin kysymällä kuka auttaa eniten kotona jokapäiväisessä elämässä, käykö kodinhoitaja tai kotiavustaja ainakin kerran viikossa ja viettävätkö tutkittavat suurimman osan päivästä vuoteessa, jalkeilla vai istuskellen.

Kaikkien vastaajien fyysistä toimintakykyä selvitettiin kysymällä kykenevätkö tutkittavat liikkumaan vaikeuksitta, kävelemään 400 metriä, kulkemaan portaissa, pukeutumaan, pääsevätkö vuoteesta, onko tutkittavilla lääkärin toteamia sairauksia ja millaiseksi he arvioivat oman toimintakykynsä ja terveydentilansa. Tiedusteltiin myös kuulosta ja näöstä. Lisäksi kysyttiin, kuinka usein vastaajat ulkoilevat, missä ammatissa tutkittavat ovat toimineet suurimman osan työikäänsä sekä koska viimeksi he ovat tavanneet lapsiaan tai puhuneet puhelimessa sukulaisten tai ystävän kanssa. Edelleen kartoitettiin, onko vastaajien mielestä ihmisen hyvä elää 100-vuotiaaksi.

Lopuksi vastaajia pyydettin arvioimaan, onko iäkkäiden ihmisten asema muuttunut tutkittavien lapsuuden ajoista. Kysyttiin myös vastaajien olinpaikkaa vastaushetkellä sekä vastasivatko vanhukset itse kysymyksiin.

Taustamuuttujina ovat tutkittavan sukupuoli, siviilisääty ja koulutus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.