FSD3055 Tohtorin tutkinnon vuosina 2010-2011 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2013

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto

Keywords

akateeminen työvoima, jatkokoulutus, tohtorikoulutus, työhönsijoittuminen, työllistyminen, työmarkkinat, työura, yliopistot

Abstract

Kyselyllä kartoitettiin vuosina 2010 ja 2011 Suomen yliopistoista valmistuneiden tohtoreiden varhaista työuraa.

Aluksi vastaajilta kysyttiin motivaatiotekijöistä, jotka vaikuttivat siihen, että päätti aloittaa jatko-opinnot. Tämän jälkeen vastaajilta tiedusteltiin tohtoriopintojen rahoituksesta. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan tohtorin tutkinnon merkitystä työelämässä erilaisten väittämien perusteella. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin työllisyystilannetta kolmella eri ajanhetkellä: puoli vuotta ennen tohtorin tutkinnon suorittamista, puoli vuotta tutkinnon jälkeen ja vastaushetkellä. Tämän jälkeen kysyttiin mahdollisista työttömyysjaksoista ja työllistymistä vaikeuttaneista tekijöistä. Myös tohtorin tutkinnon hyötyjä ja haittoja työnhakuun pyydettiin kuvailemaan.

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan nykyisen työorganisaationsa tyyppiä ja omaa tehtävänkuvaa. Myös nykyisessä työssä tarvittavia osaamisalueita tiedusteltiin. Lisäksi kysyttiin muita työsuhteeseen liittyviä asioita kuten bruttopalkkaa ja vastaako nykyinen työura tohtorikoulutuksessa oppimia asioita, väitöskirjan teemaa sekä vastaajan omia tavoitteita. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan jatko-opintojen aikana saamaansa ohjausta ja tyytyväisyyttä tohtorin tutkintoon. Lopuksi vastaajilta kysyttiin vielä mahdollisista kehitysideoista liittyen tohtorikoulutukseen ja työelämäyhteistyöhön.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan yliopisto ja ikä valmistuessa luokiteltuina, sukupuoli sekä tohtorin tutkinnon aloitusvuosi ja koulutusala karkeistettuina.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.