FSD3055 Tohtorin tutkinnon vuosina 2010-2011 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2013

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto

Asiasanat

akateeminen työvoima, jatkokoulutus, tohtorikoulutus, työhönsijoittuminen, työllistyminen, työmarkkinat, työura, yliopistot

Sisällön kuvaus

Kyselyllä kartoitettiin vuosina 2010 ja 2011 Suomen yliopistoista valmistuneiden tohtoreiden varhaista työuraa.

Aluksi vastaajilta kysyttiin motivaatiotekijöistä, jotka vaikuttivat siihen, että päätti aloittaa jatko-opinnot. Tämän jälkeen vastaajilta tiedusteltiin tohtoriopintojen rahoituksesta. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan tohtorin tutkinnon merkitystä työelämässä erilaisten väittämien perusteella. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin työllisyystilannetta kolmella eri ajanhetkellä: puoli vuotta ennen tohtorin tutkinnon suorittamista, puoli vuotta tutkinnon jälkeen ja vastaushetkellä. Tämän jälkeen kysyttiin mahdollisista työttömyysjaksoista ja työllistymistä vaikeuttaneista tekijöistä. Myös tohtorin tutkinnon hyötyjä ja haittoja työnhakuun pyydettiin kuvailemaan.

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan nykyisen työorganisaationsa tyyppiä ja omaa tehtävänkuvaa. Myös nykyisessä työssä tarvittavia osaamisalueita tiedusteltiin. Lisäksi kysyttiin muita työsuhteeseen liittyviä asioita kuten bruttopalkkaa ja vastaako nykyinen työura tohtorikoulutuksessa oppimia asioita, väitöskirjan teemaa sekä vastaajan omia tavoitteita. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan jatko-opintojen aikana saamaansa ohjausta ja tyytyväisyyttä tohtorin tutkintoon. Lopuksi vastaajilta kysyttiin vielä mahdollisista kehitysideoista liittyen tohtorikoulutukseen ja työelämäyhteistyöhön.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan yliopisto ja ikä valmistuessa luokiteltuina, sukupuoli sekä tohtorin tutkinnon aloitusvuosi ja koulutusala karkeistettuina.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.