FSD3065 Maahanmuuttajaoppaat 2005

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Vuori, Jaana (Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta)

Keywords

kotouttaminen, kotoutuminen, kulttuuriosaaminen, maahanmuuttajat, maahanmuuttopolitiikka, oppaat, pakolaishuolto, raportit, siirtolaisuus, turvapaikanhakijat, työelämä, viranomaistehtävät

Abstract

Maahanmuuttajaoppaat-aineisto koostuu työministeriön verkkosivuilla vuonna 2005 julkisesti saatavilla olleista 55 suomen- ja englanninkielisestä oppaasta, joista osa on tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ammattilaisille ja osa maahanmuuttajille. Oppaat ovat pääosin työministeriön tekemiä selvityksiä, käsikirjoja, esittelyjä ja raportteja, mutta niitä on tuotettu usein yhteistyössä muiden tahojen kuten Kansainvälinen siirtolaisjärjestön (IOM) kanssa. Dokumenteista 16 ovat englanninkielisiä, muut suomeksi.

Viranomaisille tarkoitetut oppaat käsittelevät pääosin sitä, miten toimia viranomaisena maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa ja millaista Suomen maahanmuuttopolitiikka on ja on ollut aiemmin. Dokumenttien aiheina ovat mm. kotoutuminen, työlupa-asioihin liittyvän lainsäädännön kehittäminen, paluumuutto, inkerinsuomalaiset, ilman huoltajaa tulevien lasten kanssa toimiminen, pakolaisuus ja etniset vähemmistöt Suomessa sekä maahanmuuttajien rekrytointimahdollisuudet työelämässä.

Maahanmuuttajille tarkoitetut dokumentit esittelevät laajasti suomalaisten yhteiskunnan rakennetta, toimintatapoja ja kulttuuria. Informaatiota on muun muassa erilaisista yhteiskunnan sosiaali- terveys- ja koulutuspalveluista, yrittäjäksi alkamisesta ja työelämästä sekä yleisistä kulttuurisista piirteistä, kuten sukupuolten välisestä tasa-arvosta.

Taustatietoina oppaissa ovat dokumentin nimi, julkaisuvuosi, henkilötekijä(t), julkaisija(t), sarjan nimi ja kieli. Listaus kaikista oppaista on nähtävissä aineiston liitteissä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.