FSD3084 Jatko-opiskelijoiden työ ja asema yliopistoissa 2015

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Aallonhuiput ry

Keywords

jatkokoulutus, jatkotutkinnot, korkeakoulututkinnot, tohtorikoulutus, tohtorit, tutkijakoulutus, työhönsijoittuminen, työllistyminen, väitöskirjat, yliopistot

Abstract

Aineistossa kartoitetaan suomalaisissa yliopistoissa opiskelevien jatko-opiskelijoiden hyvinvointia, työntekoa ja asemaa yliopistossa.

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin opintojen vaihetta, opintoihin positiivisesti ja negatiivisesti vaikuttaneita tekijöitä, työskentelyä yliopistossa tai sen ulkopuolella sekä opintojen rahoittamistapoja. Lisäksi kysyttiin työajan jakautumisesta eri tehtävien kesken, viikossa tehtyjen työtuntien määrästä ja tyytyväisyydestä rahoituksen määrään.

Seuraavaksi kartoitettiin opiskelijan saaman ohjauksen määrää ja laatua. Vastaajilta kysyttiin myös, työskentelevätkö he osana tutkimusryhmää ja kuinka yhteistyö muiden tutkijoiden kanssa sujuu. Lisäksi tiedusteltiin, ovatko vastaajat kokeneet tai todistaneet häirintää.

Vastaajilta kysyttiin myös heidän tulevaisuuden suunnitelmistaan. Tiedusteltiin muun muassa, kuinka todennäköisenä vastaaja pitää työllistymistä esimerkiksi yliopisto-opettajaksi, tutkijaksi, valtion virkamieheksi tai yrittäjäksi. Lisäksi kysyttiin, kuinka mielellään vastaaja työskentelisi eri tehtävissä valmistumisen jälkeen.

Lopuksi kartoitettiin vastaajan hyvinvointia esimerkiksi terveyden, ihmissuhteiden ja stressin näkökulmasta.

Aineistossa on taustamuuttujina muun muassa yliopisto, opiskeluala, sukupuoli, ikä luokiteltuna sekä opintojen aloitusvuosi luokiteltuna.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.