FSD3085 Nuorisobarometri 2015

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Keywords

alkoholi, arki, harrastukset, huumeiden käyttö, kulutusluotot, maksuhäiriöt, ruokailu, toimeentulo, tukimuodot, tulevaisuus, tupakka, tyytyväisyys, uni, yksinäisyys, ystävät

Abstract

Nuorisobarometrin teemana vuonna 2015 oli nuorten ajanhallinta. Kysymykset käsittelivät harrastuksia, arjen hallintaa, nukkumiseen käytettyä aikaa, tulevaisuutta, rahan puutetta ja tulonlähteitä.

Vastaajilta kysyttiin yksinäisyyden tuntemuksista, ystävistä, vapaa-ajan vietosta sekä kuulumisesta erilaisiin yhteisöihin. Tiedusteltiin myös, millaiseksi vastaajat muistavat kotinsa ollessaan peruskouluikäisiä sekä esitettiin määreitä ja pyydettiin kertomaan, miten ne kuvasivat vastaajan tämänhetkistä kotia ja kodin ilmapiiriä.

Kysyttiin myös tupakan, alkoholin ja huumeiden käytöstä sekä rahapelien pelaamisesta. Haluttiin myös tietää, oliko näillä ollut vaikutuksia vastaajan ihmissuhteisiin, terveyteen, opintoihin, työhön tai taloudelliseen tilanteeseen.

Vastaajien ruokailutottumuksia kartoitettiin erilaisilla väittämillä ja kysymällä, kuinka paljon eri tahot vaikuttivat vastaajien ruokailutottumusten terveellisyyteen. Lisäksi kysyttiin, kuinka tyytyväisiä vastaajat olivat vapaa-aikaansa, ihmissuhteisiinsa, fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaansa, ulkonäköönsä ja elämäänsä kaiken kaikkiaan.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikä, äidinkieli, äidin ja isän koulutustaso, opiskelu tällä hetkellä, suoritetut tutkinnot, palkkatyöhön osallistuminen sekä työttöminä olevien työttömyysjakson pituus. Lisäksi taustamuuttujiin sisältyi useita asuinpaikkaa ja asuinolosuhteita kuvaavia kysymyksiä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.