FSD3090 Perhesuunnittelukysely: naiset 1994

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hemminki, Elina (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES))
  • Sihvo, Sinikka (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES))

Keywords

adoptio, gynekologiset leikkaukset, hedelmättömyyshoidot, keskenmeno, lapsettomuus, lisääntymisterveyspalvelut, potilastyytyväisyys, raskauden ehkäisy, raskaudenkeskeytys, raskaus, synnytys, terveydenhuoltohenkilöstö, terveyshaitat, vastaanottokäynnit

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten naisten käsityksiä, kokemuksia ja mielipiteitä perhesuunnittelupalveluista. Tutkijat pyrkivät kartoittamaan mahdollisia ongelmakohtia silloisessa järjestelmässä ja saamaan tietoa palveluiden parantamiseksi tulevaisuudessa. Tutkimuksen toteuttivat STAKESin tutkijat yhteistyössä Tampereen ja Kuopion yliopistojen tutkijoiden kanssa.

Kyselylomake sisälsi kysymyksiä raskauden ehkäisystä, raskauksista, synnytyksistä, raskaudenkeskeytyksistä ja lapsettomuudesta. Vastaajilta kysyttiin myös palveluiden käytöstä, laadusta ja saatavuudesta ja kenen ja miten heidän mielestään pitäisi hoitaa perhesuunnittelun eri osa-alueita ja kenen he haluaisivat hoitavan heitä itseään. Taustatietoina kerättiin ikä, siviilisääty, asuinpaikka, koulutus, ammatti, sosioekonominen asema ja terveydentila.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.