FSD3091 Perhesuunnittelukysely: miehet 1994

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hemminki, Elina (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES))
  • Sihvo, Sinikka (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES))

Keywords

abortti, ehkäisy, ehkäisymenetelmät, lisääntymisterveyspalvelut, perhesuunnittelu, potilastyytyväisyys, raskauden ehkäisy, raskaus, synnytys, terveydenhuoltohenkilöstö, vastaanottokäynnit

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten miesten käsityksiä, kokemuksia ja mielipiteitä perhesuunnittelupalveluista. Tutkimuksen toteuttivat STAKESin tutkijat yhteistyössä Tampereen ja Helsingin yliopistojen tutkijoiden kanssa.

Kyselylomake sisälsi kysymyksiä raskauden ehkäisystä, raskauksista, synnytyksistä, raskaudenkeskeytyksistä sekä miesten roolista raskauden ehkäisyssä. Vastaajilta kysyttiin myös terveyspalveluiden käytöstä ja laadusta sekä eri palveluiden tärkeydestä. Taustatietoina kerättiin ikä, siviilisääty, asuinpaikka, koulutus, ammatti ja sosioekonominen asema.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.