FSD3123 Avoin tiede ja tutkimusaineistot: tutkijakysely 2015

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Fält, Katja (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
  • Okuloff, Annaleena (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)

Keywords

avoin tieto, datapolitiikka, eettisyys, humanistiset tieteet, lääketiede, open access, suositukset, sähköinen aineisto, sähköinen arkistointi, terveystieteet, tietoarkistot, tietosuoja, tutkijat, tutkimusaineisto, tutkimuslaitokset, yliopistot

Abstract

Tutkijakyselyssä kartoitettiin humanistisilla sekä terveys- ja lääketieteen aloilla vallitsevia käytäntöjä sähköisten tutkimusaineistojen käsittelystä ja jatkohyödyntämisestä. Kysely on osa Tietoarkiston CESSDAn kansallisen palveluntuottajan vahvistaminen ja laajentaminen -projektia, jossa valmisteltiin palveluiden räätälöimistä terveystieteisiin ja humanistisille tieteenaloille. Projektia rahoitti Suomen Akatemia.

Tutkimuksessa kysyttiin laitosten ja organisaatioiden ohjeista ja kyselyn tieteenalojen käytännöistä tutkimusaineistojen avoimuuden ja aineistojen arkistoinnin suhteen. Kyselyssä tiedusteltiin myös Tietoarkiston tunnettuutta ja tutkijoiden mielipiteitä sopivista toimijoista arkistoinnissa ja tutkimusaineistojen jatkokäytössä. Tietoarkisto toteutti vuonna 2006 vastaavan kyselyn, joka kohdennettiin kaikille Suomen yliopistojen humanististen, yhteiskuntatieteellisten ja käyttäytymistieteellisten alojen professoreille. Nyt toteutettu tutkijakysely vertailee asenteiden ja käytäntöjen muuttumista vuosien välillä.

Taustatietoina kysyttiin vastaajan organisaatio, sukupuoli ja edustama tieteenala.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.