FSD3138 Kuolema, menetys ja muisto 2014

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Arkisto
  • Koski, Kaarina (Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta)
  • Suomen Akatemian Mieli ja toinen -projekti

Keywords

hautajaiset, henkimaailma, kaipaus, kuolema, kuolemanjälkeinen elämä, luopuminen, menetys, muistelu, muistot, paranormaalit ilmiöt, saattohoito, sairastuminen, surutyö, vainajat, vanhukset

Abstract

Aineisto sisältää suomalaisten kirjoituksia kuolemasta. Kirjoituksissa käsitellään läheisten kuin omaakin kuolemaa, läheisen kuoleman vaikutusta elämään, ihanteellista kuolemaa ja kuoleman jälkeistä elämää. Lisäksi kirjoittajat pohtivat suomalaisten suhtautumista kuolemaan ja aihepiiriin liittyviä yliluonnollisia kokemuksia. Aineiston keräsivät yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto ja Suomen Akatemian Mieli ja toinen –projekti (SA266573), jossa tutkitaan ihmismieltä ja yliluonnollisina pidettyjä ilmiöitä.

Kirjoitukset olivat vapaamuotoisia ja ne poikkesivat toisistaan sisällöltään ja laajuudeltaan. Osa kirjoituksista piti sisällään yksityiskohtaisia kuvauksia kuolemantapauksista ja niihin liittyvistä tuntemuksista. Osa käsitteli puolestaan yleisellä tasolla jaettuja ajatuksia kuolemasta. Usein kirjoituksissa pohdittiin suhdetta kuolleeseen henkilöön, ikävää ja kaipausta, kuolleen kanssa yhdessä koettuja asioita ja niiden vaikutuksia kirjoittajan elämään.

Kirjoituskutsussa kirjoittajaa pyydettiin kertomaan, miten nykyään kuolemaan suhtaudutaan Suomessa, millaisena nähdään hyvä elämän loppuminen ja miten siihen voi itse vaikuttaa. Edelleen toivottiin näkemyksiä laitoshoidon vaikutuksista kuolevan ja omaisten suhteeseen ja siihen, voiko yhteiskunnassamme puhua kuolemasta vapaasti ja miten kuolevaan tai menetystä surevaan henkilöön suhtaudutaan. Viimeisenä kirjoittajaa pyydettiin kertomaan unessa tai valveilla koetuista kuolemaan tai vainajiin liittyvistä selittämättömistä tai paranormaaleista ilmiöistä, kuten vainajan kohtaamisesta.

Kirjoitusten taustatietoina ovat kirjoittajan ammatti, syntymävuosi, asuinmaakunta ja sukupuoli. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.